Kalkmarkt 8 | 1011 BD Amsterdam | info@huurdehuiskamer.nl | Fenneke: 0638309333 | Hayo: 0612993849

Mind Matters

Zaken die bezield zijn doen ertoe

Waarom Minded Matters?

Minded Matters doet onderzoek naar zaken die bezield zijn en ertoe doen. Verzamelt, onderzoekt, bevraagt en komt tot actie. En is georganiseerd rondom gedeeld gedragen kernwaarden en met inclusiviteit van uiteenlopende kernkwaliteiten.

Hiermee helpt Minded Matters tot het scheppen van nieuwe kaders voor denken, om polarisatie tegen te gaan. 

En om die polarisatie tegen te gaan biedt Minded Matters een nieuwe vorm van kijken.

Albert Einstein zei: “you can't solve a problem with the same mind that created it

We komen nu op een punt waarin op heel veel gebieden de geldende denkpaden niet meer de oplossingen bieden voor de problemen die zijn ontstaan. Problemen die grotendeels door datzelfde denken zijn veroorzaakt.

Wat wil Minded Matters bereiken?

Minded Matters wil zich nadrukkelijk inzetten rond thema’s die ertoe doen. De inspiratie ligt in de actie. De actie van gezamenlijk inzet. Van verschillende individuen met al hun verschillende kwaliteiten en talenten. Met als uitgangspunt de gezamenlijk gedragen waarden. Welke het vertrekpunt vormen waaróm je dingen doet. Als dit met compassievolle aandacht gebeurt, is het ego ondergeschikt aan de gezamenlijkheid van de actie. Van de inspiratie. Samen bereik je meer.

Thema’s zijn: aanrijtijden van ambulances verkorten. Het kán. Maar ook; hoe kan ecologisch wonen bijdragen aan het halen van de Urgenda doelstellingen rond CO2-reductie.

Hoe wil Minded Matters dat doen

Door als essentie gezamenlijke kernwaarden als vertrekpunt te nemen tot kijken, kan oordeelloos en onbevangen ieder standpunt worden bezien. Dat stelt in staat schijnbare tegenstrijdige belangen anders te benaderen en op te lossen. Het stelt ook in staat om oplossingen te versnellen. Oplossingen om onwenselijke maatschappelijke polarisatie en problematieken te voorkomen.

Zo ontstaan andere wegen en nieuwe ontwikkelingen met als gevolg een maatschappij met meer begrip, compassie en respect. Gebaseerd op gedeelde kernwaarden en met inbegrip van alle verschillende kernkwaliteiten.

Minded Matters richt daarvoor een label op ter ondersteuning van allerlei initiatieven. Voorwaarde is dat de initiatieven bezield zijn en ertoe doen. Daartoe zoeken we naar verbinding tussen goede ideeën, vernieuwende denkpaden en uitvoering ervan. Deze zullen dan ook het keurmerk Minded Matters mogen dragen.

Hiermee bouwt Minded Matters ook aan een unieke verzameling. Die bijdraagt aan de verrijking en verspreiding van kennis. Een proactieve verzameling waarbinnen personen, bedrijven, organisaties, ideeën en initiatieven worden samengebracht. Omdat ze een aantal essentiële kernwaarden gemeenschappelijk hebben. Vanuit de verschillende en unieke kernkwaliteiten en talenten die eenieder afzonderlijk meebrengt.

Hebben we ze niet in huis? Dan vinden we ze en verbinden we ze aan het gedachtegoed van Minded Matters. Een dergelijke verzameling vormt daarmee een concrete manier om uit de impasse te geraken van voornoemde maatschappelijke polarisatie.

De onderwerpen, problematieken, gedachtegoederen, oplossingsrichtingen, hun kernwaarden -kwaliteiten en uitkomsten worden gebundeld in een virtuele en fysieke bibliotheek. Op iedere denkbare media die voorhanden is. Het wordt deelbaar en daarmee inzetbaar tot actie voor iedereen.

Wie zij wij?                                                                                                                        

Minded Matters is een initiatief van:

  • Hayo Heeroma, bedrijfskundige en consultant
  • Evert Rengelink, advocaat
  • Fenneke Voorsluis, kunstenares en oprichtster van De Huiskamer en
  • Hanako Lodder, consultant en spiritualiste